Защо да изберем дървена сглобяема къща?

          В днешните забързани времена като говорим за място за живот първо трябва да изберем дали искаме да живеем в апартамент в забързания никога не спящ град или в прекрасна къща с дворче, в която можете да релаксирате след дългия работен ден? Ако можете да отговорите на този въпрос без да се замислите, Вие сте една крачка по-близо до Вашия нов дом. Затова тук ще Ви отговорим накратко на един често задаван ни въпрос в практиката – „Защо да изберем точно сглобяема къща и какви са нейните предимства пред новото строителство?”.

          Конкуренцията между производителите, непрекъсната промяната на образците на къщите, технологичния напредък и повишените изисквания на клиентите изискват от проектантите и от заводите производители строг подход към управлението на качеството. Под „качество“ разбираме не само техническите характеристики на сградата и използваните в нея материали, а също така степента на удовлетвореност на клиента.Тези фактори оказват влияние по време на целия процес, започвайки от проектирането, подготовката за производството, точното избиране и изработване на детайлите чак до завършващия монтаж.

 Основните преимущества на дървените сглобяеми къщи:

  • Здравословна среда
  • Екологичност

     Дървото подобрява вътрешния климат на помещенията, поддържа чист въздух и баланс на влажността, а добрите му топлоизолационни качества ще спестят от средствата и разходите на ресурси за отопление. Дървените сглобяеми къщи отговарят на изискванията за устойчиво строителство и енергоефективен дом, затова и често най-показателният пример за т. нар. „пасивна къща” е дървената къща. При правилна поддръжка дървените сглобяеми къщи може да имат дълъг експлоатационен период.

  • Бързо строителство

     Това, че отделните елементи на конструкцията се изграждат в завод/цех също има някои положителни страни. От една страна това са съкратените срокове за строителство, а от друга – по-прецизно изпълнение на строително-монтажните работи, тъй като готовите елементи са изпълнени в заводски условия и това предполага по-качествено изпълнение. Също така няма „мокри процеси” или те са сведени до минимум. Конструкцията може да се изгражда независимо от климатичните особености.

  • Ниска цена

     Съществени са технологичните предимства, свързани с процеса на изграждане и използваните материали. Спестяват се разходите и времето, необходимо за изграждането на кофражи и скелета, неизменна част от монолитното строителство. Спестява се от времето, необходимо за втърдяване на бетона при монолитното стоманобетонно строителство. Може да се работи целогодишно, дори и при много ниски температури, неподходящи за изливане на бетон, например. Лесно и бързо може да се изградят от дървените бунгала до три или четери етажна жилищна сграда.

  • Повече полезна площ

     Тъй като материала позволява постигане на необходимите конструктивни и енергийни изисквания с по малко сечение на стените това позволява по голямо вътрешно пространство.

          Пример : Ако имаме 20 кв.м пространство

          -за постигането на енергийни и конструктивни характеристики примерно с тухлен зид се налага ограждането му с 25см зид с минимум 10 см изолация това прави вътрешната използваема площ – 14,19 кв.м

          – за постигането на енергийни и конструктивни характеристики  с дървен панел с дебелина 10 см в които има вградени 8 см изолация и с 10 см изолация отвън това прави вътрешната използваема площ – 16,56 кв.м

          Извод: От 20 кв.м в Случай 1 получаваме 14,19 кв.м полезна площ с 10 см изолация , в Случай 2 получаваме 16,56 кв.м полезна площ с 18 см изолация

           Горе посоченият пример доказва преимуществото на дървените сглобяеми сгради пред други типове конструктивни системи. В примера използваме пример с малка площ но той е достатъчно красноречив повече от 2кв.м разлика – Ако си представим същия пример за сграда тази разлика позволя проектантите използващи дървени сглобяеми конструкции да изработват по просторни помещения и/или допълнителни.

  • Липса на влага

      В конструкциите се използват влагоустойчиви OSB плоскости. Същите намират приложение в стенните панели, покривните плочи и междуетажните конструкции. Затворените между две такива плоскости стенни и покривни панели предпазват вътрешните помещения от влага, и тъй като дървото и използваната топлоизолация са дишащи позволяват влагата от помещенията лесно да излиза навън и се премахва проблема с кондез и мухъл.

  • По-лека конструкция

     Дървените сглобяеми къщи са с ниско собствено тегло. От това следват няколко предимства. Най-съществено, от които, е сеизмичната устойчивост. Малкото собствено тегло на конструкцията предполага и по-малки размери на основите, оттам като цяло и намаляване разходите за материал.

  • Устойчивост на пожари и земетресения

      Когато става въпрос за пожарната безопасност, на дървенитеконструкции традиционно не се гледа като на надеждно конструктивно решение. Но с новите технологии за обработка на дървесината, този предразсъдък остава в миналото. При производството на отделните компоненти се добавят съставки, които правят дървото особено устойчиво на огнево въздействие. По подобен начин, чрез химическа обработка, се предотвратяват и проблемите, свързани с гниенето на дървесината и дървоядите.

       Според Геоложкото проучване на Съединените щати над милион земетресения се отчитат всяка година по света и никое от тях не може да бъде предотвратено. Въпреки това винаги има възможност за избор на конструктивен дизайн и структури като дървени къщи, за да се сведат до минимум структурните щети. Тези сгради с дървена конструкция са показали изключителна производителност и устойчивост на страничните сили, които са резултат от сеизмичните дейности. Въз основа на събрани данни за разработването на изискванията на сградите, конструкциите от дърво отговарят на всички стандарти и дори надвишават строгите изисквания за сеизмични или земетръсни конструкции. Как? Например, дървените материали имат определени характеристики, които ги правят силно устойчиви на външни сили, което е очевидно предимство пред другите строителни материали –  стомана, зидария и бетон. По този начин дървесината е идеален и силно препоръчителен материал за конструкции в райони, предразположени към земетресения.

       Дървената конструкция е лека – Тъй като силите на земетресението са пропорционални на масата на сградата или структурата, колкото по-тежка е конструкцията, толкова по-голяма е нейната сила.

       Дървената конструкция е устойчива – сеизмичните вълни се поглъщат и разпределят по конструкцията. Това, което се случва, е, че няма претоварване или повреда на връзките, тъй като съседните или близките сглобки предлагат алтернативни пътища за поглъщане на силата, като по този начин се предотвратява сривът. Погълнатата сила се разпределя по множеството сглобки и с нейната разпределена и намалена сила и се отвежда до основата.

      Дървената конструкция е гъвкава – Дървените къщи се сглобяват, използвайки голямо количество крепежни елементи. Тази специфична конструктивна характеристика допринася за вътрешната устойчивост или гъвкавост на структурите с дървена конструкция. За разлика от твърдите бетонни и зидани конструкции , дървената конструкция се огъва и може да поглъща и разсейва енергията или силата, причинена от сеизмична дейността. Така, без значение колко голяма е силата, дървените структури могат да се огънат, но не и да се счупят.

      Днес строителството с дървена конструкция вече не е изключено в райони, където земетресенията са честа реалност. Дървените сглобяеми къщи са станала популярни сред обществените сгради като например търговски центрове, училища спортни центрове. По този начин не може да се отрече, че е по-добре да инвестирате в дървени къщи, отколкото в конвенционалните сгради, когато живеете в места, предразположени към земетресения.Дървесината е гъвкав материал с висока структурна производителност, особено в сеизмична среда. Системите от дървени рамки, като тази в дървените къщи, са предназначени за борба и предотвратяване на щетите, причинени от сеизмични дейности с висока интензивност. Този тип структура не само спасява имуществото ви, но най-важното – вашият живот.